Lessen

De lessen worden gegeven in sport- en recreatiecentrum De Terp in Valkenburg (ingang achterkant).
In de zomervakantie en in de kerstvakantie wordt er niet gesport; in alle andere vakanties gaan de lessen gewoon door, maar wellicht
wel met aangepaste lestijden! Op christelijke feestdagen wordt er geen les gegeven; ook niet in de week van de paardenmarkt
in Valkenburg (de week met de tweede woensdag van september).
Kijk hiervoor ook bij de Agenda.


Lesrooster vanaf 21 augustus 2017

Dag/tijd Lessoort Leiding Prijs per jaar (1 april 2015)*
Dinsdag
9.00-10.00 uur damesgym 50+ Joyce 148,00 euro
15.45-16.55 uur recreatie turnen basisschool groep 3 Petra/Angela 131,00 euro
16.45-17.30 uur kleutergym 3,5 jarigen, basisschool groep 0,1 en 2 Angela 127,00 euro
17.00-18.00 uur recreatie turnen groep 5 en 6 Petra 131,00 euro
18.00-19.15 uur selectie turnen groep 4, 5 en 6 Petra/Angela 235,00 euro
17.30-18.30 uur recreatie turnen groep 4 Angela 131,00 euro
18.30-19.30 uur kidsdance van groep 3 t/m groep 6 Daisy 127,00 euro
19.15-20.30 uur recreatie en selectie turnen vanaf groep 7 Petra/Angela 131,00/235,00 euro
19.30-20.30 uur bodycontour 21+ Daisy 148,00 euro
Vrijdag
15.30-16.20 uur peuter- en oudergym (start 1 september) Petra 127,00 euro
16.30-18.00 uur selectie turnen Petra 235,00 euro
* Inschrijfgeld: 5 euro junioren, vanaf 15 jaar 15 euro
Contributie is inclusief inschrijfgeld voor deelname aan wedstrijden.
Een stippenkaart is ook verkrijgbaar bij de leiding voor de Peuter en Oudergym: 10 x voor 45 Euro.

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en aanvullend verzekerd is bij Zorg en Zekerheid met een pakket AV-GeZZin of AV-Totaal, kunt u 50 euro van het lidmaatschap terug krijgen via deze aanvullende verzekering. Stuur een email aan onze penningmeester voor een pro-forma rekening.
Meer informatie hierover vindt u op de website van Zorg en Zekerheid.