Bestuur en Leiding

Bij de gymnastiekvereniging zijn een groot aantal mensen betrokken in de organisatie.
Hieronder ziet u de namen van bestuur en leiding.

Bestuur:
Voorzitter Vacant
Secretaris Nettie Roijers secretariaat@valkengym.nl
Penningmeester Diana Kralt penningmeester@valkengym.nl
Ledenadministratie Moniek Varkevisser ledenadministratie@valkengym.nl
Pakjes/Grote Club/Lief en Leed Jeanette van de Meij groteclub@valkengym.nl
PR/Nieuwsbrieven/Website Carin Rauws webmaster@valkengym.nl
Leiding:
Hoofdleiding turnen Petra Rhijnsburger
Turnen Angela Kralt
Peuter- en oudergym Petra Rhijnsburger
Kleutergym Angela Kralt
Kidsdance Daisy van der Meij
Damesgym Angela Kralt
Bodycontour Daisy van der Meij