Aan- en afmelden

Aanmelden:
Aanmelden kan op elk moment van het jaar.
U kunt een inschrijfformulier krijgen bij de leiding van de betreffende les. Ook kunt u het formulier downloaden van de pagina Nieuwsbrieven.
Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend weer bij de volgende les inleveren of afgeven bij de ledenadministratie:

    Moniek Varkevisser
    Schelphoek 9
    2235 EW Valkenburg

Het inschrijfgeld tot en met 14 jaar is 5,00 euro; vanaf 15 jaar is het inschrijfgeld 15 euro.
De contributie wordt per halfjaar, per automatische incasso ge-ind.

Voor Damesgym, bodycontour, kidsdance en turnlessen wordt de contributie bij benadering in de eerste helft van april en oktober van uw rekening afgeschreven.
De contributie voor de eerste periode tot 1 april of tot 1 oktober wordt naar verhouding berekend.

Voor Peuter- en oudergym gebeurt dit in de eerste helft van februari en de eerste helft van oktober.
Ook hier wordt de contributie voor de eerste periode tot 1 februari of tot 1 oktober naar verhouding berekend.


Afmelden:
Voor Damesgym, bodycontour, kidsdance en turnlessen:
Afmelden kan alleen per 1 april of per 1 oktober door uiterlijk 1 maand voor deze datum een briefje te sturen aan de ledenadministratie, of een email te sturen aan ledenadministratie@valkengym.nl.

Voor Peuter- en oudergym:
Afmelden kan alleen per 1 februari of per 1 juli door uiterlijk 1 maand voor deze datum een briefje te sturen aan de ledenadministratie, of een email te sturen aan ledenadministratie@valkengym.nl.